Ashtanga

שיטת האשטנגה מורכבת מסדרות קבועות של רצפי תנוחות (ויניאסות) , הכוללות מעבר דינאמי מתנוחה לתנוחה ושהייה קצרה יחסית בכל אחת מהתנוחות (אסאנות). יש שש סדרות סך הכל אבל אנחנו נוטים בעיקר להתרכז בסדרה הראשונה. מקור השיטה נתגלה ע"י קרישנה מנצ'ריה ופותחה ע"י תלמידו סרי. ק. פאטבי ג'ויס. האשטנגה מתאפיינת בדינאמיות גבוהה, והתאמה מדויקת של נשימה ותנועה.

אשטנגה
יוגה היא אחת משיטות ההאטה יוגה, פילוסופיית יוגה הדוגלת בהשגת ההארה דרך המשמעת
הפיזית ותרגול הגוף. פירוש השם אשטנגה יוגה בסנסקריט הוא "יוגת שמונה
הזרועות", כשהכוונה היא לשמונת השלבים בדרך לאיחוד אליו שואפים מתרגלי היוגה.