Yoga Dharma

קצב השיעור
מורים בסטודיו
שיעורים במערכת
תרגול  בשיטת יוגה דהרמה מתבסס על שיטת איינגר יוגה בתרגול מנחי התנוחות אך בד בבד אנו מאמנים את המיינד לחקור לחוות ולהבין בבהירות את עולם התופעות.

השיטה מתאפיינת בבניית רצפי תרגולים מגוונים, כשכל רצף מתפתח בלוגיקה מובנית. התרגול בנוי מקווים מדויקים, תוך מתן דגש על ביצוע מוקפד של תנוחות ושהייה ארוכה בהן.

לשם השגת הביצוע המדויק של התנוחות המאפיין את השיטה, נעשה שימוש באביזרים שונים כמו כיסאות, בלוקים ורצועות.

יוגה דהרמה היא דרך המשלבת בין יוגה ובודהיזם