Basics of Yoga

קצב השיעור
מורים בסטודיו
שיעורים במערכת

התמקדות ביסודות, שהם האלמנטים החשובים ביותר של התרגול.

תרגול זה יתמקד ביסודות היוגה, וזה לא אומר שהתרגול לא יהיה מאתגר, אך יתמקד באלמנטים החשובים שצריך כדי לפתח ולתחזק תרגול ארוך טווח.

חשוב לכל רמות המתרגלים – מכלל המתחילים ועד למתקדמים מאוד.