Yin Yoga

קצב השיעור
זורם ורגוע
מורים בסטודיו
שיעורים במערכת
ין יוגה הוא סגנון תרגול שמקור השראתו סין ין-יאנג ובעיקרו משחרר את רקמות החיבור בגוף. יאנג-ין יוגה הוא שיעור משולב בקצבו, מתחיל זורם ואקטיבי וממשיך לקצב איטי ורגוע עם תנוחות פסיביות ארוכות המועילות לבריאות המפרקים, לגמישות, למחזור ולמיקוד נפשי."יאנג-ין" יוגה הוא סגנון תרגול שמתחיל דינמי וזורם וממשיך לתרגול רגוע ומשחרר.ין יוגה היא גרסה איטית יותר, מדיטטיבית יותר של המשמעת הפיזית והרוחנית הפופולרית של היוגה. התנוחות מוחזקות לאורך זמן כדי להמקד ברקמות החיבור (כמו הרצועות) ולא להתמקד בשרירים. כתוצאה מכך, האסאנות הן אחיזות פסיביות יותר, עם מעט מעורבות שרירים.