Vinyasa Mindflow

קצב השיעור
מורים בסטודיו
שיעורים במערכת
מיינדפלאו הינו תרגול המשלב מיינדפולנס ויוגה. בתחילת התרגול נקדיש את ה-15 הדקות הראשונות לשיח קצר על מיינדפולנס והקשר שלו לתרגול יוגה ולאחר מכן נתרגל מדיטציה מודרכת. נמשיך בתרגול יוגה איטי עם תשומת לב לנשימה ולתחושות הפנימיות. מטרת התרגול היא לנסות דרך ההנחיות מיינדפולנס להפנות את תשומת לבינו לפרטים הקטנים, לדיוק מעמיק של התנוחות שיוביל אותנו לחוויה משמעותית יותר במהלך התרגול. מהות התרגול חופשי יותר ומחייב רק להפנות את התשומת לב שלנו לכאן ועכשיו ולתת לתחושות ולאנרגיות של אותו רגע להוביל אותנו במהלך התרגול. נסיים עם שוואסאנה ארוכה מהרגיל והכרת תודה.