Vinyasa

שיטת תרגול דינאמית המבוססת על רצף תנוחות משתנה בזרימה, תוך מודעות לנשימה ודיוק בביצוע התנועה. פירוש המילה "ויניאסה" באופן מילולי, הוא סינכרון של תנועה ונשימה. השיטה מבוססת על תרגול האשטנגה ותרגול האיינגר, אך מדגישה את התנועה, הזרימה והמעבר מתנוחה לתנוחה. בשיעור זה תוכלו לצפות לתנוחות מאתגרות בהתאם למה שהגוף מאפשר. השיעור זורם בצורה נעימה וקלילה אך יחד עם זאת מאתגר.
מומלץ להתחיל במספר שיעורי מתחילים לפני השתתפות בשיעור זה.