Iyengar

קצב השיעור
שהייה ארוכה בתנוחות
מורים בסטודיו
שיעורים במערכת
הטכניקה המעודנת והמדויקת של שיטת איינגר יוגה יוצרת שילוב חכם של גוף ורגש בכל תרגול ותנוחה.השיטה מתאפיינת בבניית רצפי תרגולים מגוונים, כשכל רצף מתפתח בלוגיקה מובנית. התרגול בנוי מקווים מדויקים, תוך מתן דגש על ביצוע מוקפד של תנוחות ושהייה ארוכה בהן.
לשם השגת הביצוע המדויק של התנוחות המאפיין את השיטה, נעשה שימוש באביזרים שונים כמו כיסאות, בלוקים ורצועות.