ראשון
Ashtanga Mysore
מתאים גם למתחילים
07:00 עד 10:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
Hatha yoga
09:00 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
10:30 עד 12:00
כל הרמות - HEB
הרשם
break
קורס מורים
17/01 עד ה- 17/02
12:30 עד 18:00
הרשם
break
Hatha
17:00 עד 18:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
18:15 עד 19:45
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Vinyasa
18:30 עד 20:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
כל הרמות - ENG
הרשם
Ashtanga
20:10 עד 21:35
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
שני
Ashtanga Mysore
ללא מורה-תרגול עצמי
08:00 עד 10:00
הרשם
Ashtanga
שיעור של שעה
08:30 עד 07:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
09:00 עד 10:30
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
10:30 עד 12:00
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
break
קורס מורים
17/01 עד ה- 17/02
12:30 עד 18:00
הרשם
break
Vinyasa
17:00 עד 18:10
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Hatha Vinyasa
18:20 עד 19:50
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
18:30 עד 20:00
ממשיכים- HEB
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
שלישי
Ashtanga Mysore
ללא מורה-תרגול עצמי
08:00 עד 10:00
הרשם
break
Hatha yoga
09:00 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
10:30 עד 12:00
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
break
קורס מורים
17/01 עד ה- 17/02
12:30 עד 18:00
הרשם
break
Hatha
17:00 עד 18:15
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
18:20 עד 19:50
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
18:30 עד 19:50
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
20:10 עד 21:40
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
20:15 עד 21:40
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
רביעי
Ashtanga Mysore
מתאים גם למתחילים
07:00 עד 10:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
Hatha
09:00 עד 10:30
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
10:30 עד 12:00
כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
break
קורס מורים
17/01 עד ה- 17/02
12:30 עד 18:00
הרשם
break
Ashtanga
17:00 עד 18:30
כל הרמות - HEB
הרשם
18:30 עד 19:50
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
18:40 עד 20:05
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Vinyasa
20:05 עד 21:45
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
חמישי
Ashtanga Mysore
ללא מורה-תרגול עצמי
08:00 עד 10:00
הרשם
Hatha yoga
09:00 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
שיעור העמקה
09:45 עד 11:00
כל הרמות - ENG
הרשם
Ashtanga
10:30 עד 12:00
לכל הרמות- ENG/HEB
הרשם
break
קורס מורים
17/01 עד ה- 17/02
12:30 עד 18:00
הרשם
break
Hatha Vinyasa
17:00 עד 18:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
החלפה: שירה קלר
18:15 עד 19:45
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
18:30 עד 20:00
ממשיכים- HEB
הרשם
Ashtanga
20:00 עד 21:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
20:10 עד 21:40
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
שישי
Ashtanga Mysore
08:00 עד 11:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
Vinyasa
09:00 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
break
Hatha
11:00 עד 12:15
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
שעה ו-45 דק'
11:15 עד 13:00
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
שבת
break
break
Hatha
09:00 עד 10:30
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga Mysore
09:30 עד 13:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
10:45 עד 12:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa Flow
12:30 עד 14:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
break
break
Ashtanga
19:00 עד 20:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
19:30 עד 21:00
כל הרמות - ENG
הרשם
07:00

Ashtanga Mysore עם רועי וייס

כל הרמות - HEB/ENG
מתאים גם למתחילים
הרשם
09:00

Hatha yoga עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
10:30

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות - HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אשלי שלקטה

17/01 עד ה- 17/02
הרשם
17:00

Hatha עם סאני לנטרט

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:15

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
18:30

Vinyasa עם תום בסר

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
20:00

Vinyasa עם אנה תיק

כל הרמות - ENG
הרשם
20:10

Ashtanga עם אור צ'אפל

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
08:00

Ashtanga Mysore עם

ללא מורה-תרגול עצמי
הרשם
08:30

Ashtanga עם לילך ויזל

כל הרמות - ENG/HEB
שיעור של שעה
הרשם
09:00

Vinyasa עם ענת דוד

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
10:30

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אשלי שלקטה

17/01 עד ה- 17/02
הרשם
17:00

Vinyasa עם ענת דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:20

Hatha Vinyasa עם יורם עידן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:30

Ashtanga עם שמעון ויצמן

ממשיכים- HEB
הרשם
20:00

Vinyasa עם ברכה אווט

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
20:15

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
08:00

Ashtanga Mysore עם

ללא מורה-תרגול עצמי
הרשם
09:00

Hatha yoga עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
10:30

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אשלי שלקטה

17/01 עד ה- 17/02
הרשם
17:00

Hatha עם תותי ניניו

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
18:20

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:30

Vinyasa עם ירדן סגל

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
20:10

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
20:15

Vinyasa עם אסטי ברדיצ׳בסקי

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
07:00

Ashtanga Mysore עם רועי וייס

כל הרמות - HEB/ENG
מתאים גם למתחילים
הרשם
09:00

Hatha עם שי בקלש-מן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
10:30

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אשלי שלקטה

17/01 עד ה- 17/02
הרשם
17:00

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות - HEB
הרשם
18:30

עם קרן מרקוביץ

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:40

Vinyasa עם אשלי שלקטה

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
20:05

Vinyasa עם סאני לנטרט

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
20:15

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
08:00

Ashtanga Mysore עם

ללא מורה-תרגול עצמי
הרשם
09:00

Hatha yoga עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
09:45

שיעור העמקה עם ג'יימי מרקס

כל הרמות - ENG
הרשם
10:30

Ashtanga עם אלון דוד

לכל הרמות- ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אשלי שלקטה

17/01 עד ה- 17/02
הרשם
17:00

Hatha Vinyasa עם ענת דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:15

Vinyasa עם סאני לנטרט

כל הרמות - ENG/HEB
החלפה: שירה קלר
הרשם
18:30

Ashtanga עם שמעון ויצמן

ממשיכים- HEB
הרשם
20:00

Ashtanga עם איציק אריאל

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
20:10

Vinyasa עם תותי ניניו

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
08:00

Ashtanga Mysore עם ג'יימי מרקס

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
09:00

Vinyasa עם ברכה אווט

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
11:00

Hatha עם תותי ניניו

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
11:15

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות - ENG/HEB
שעה ו-45 דק'
הרשם
09:00

Hatha עם תותי ניניו

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
09:30

Ashtanga Mysore עם ג'יימי מרקס

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
10:45

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
12:30

Vinyasa Flow עם יעל גינזבורג

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
19:00

Ashtanga עם איציק אריאל

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
19:30

Vinyasa עם אנה תיק

כל הרמות - ENG
הרשם

רמות תרגול

מתחילים למתרגלים מתחילים,
ממשיכים/ות למתרגלים יוגה מעל שנה
כל הרמות למתרגלים חדשים שהיו לפחות בשני שיעורים, ולכולם

שיטות תרגול

Ashtanga
Ashtanga Mysore
Pranayama
Hatha
Hatha Vinyasa
Vinyasa
Vinyasa Flow
Yoga Dharma -Iyengar
Iyengar
Vijñāna
שיעור העמקה
קורס מורים
Yin Yoga

הרשמה

 

ניתן להירשם לשיעור 24 שעות לפני תחילת השיעור ועד ל-שעה  לפני תחילתו

יש להגיע 5 דק' לפני השיעור- נרשמת ולא הגעת ולא הודעת בזמן? תחוייב/י ב-60שח עבור שמירת המקום.

מנויי פריפיט- יש לבצע כניסה באפליקציה מיד לאחר ההרשמה באתר שלנו

לא ניתן לבטל את ההרשמה פחות מ-24 שעות לפני תחילת השיעור.כן ניתן להחליף לשיעור אחר באותו היום על בסיס מקום פנוי.

המערכת שלנו יכולה להשתנות. מומלץ להרשם לרשימת תפוצה כדי לקבל עדכונים וחדשות
X
הרשם
ההרשמה בוצעה
X
  • חום גופי הוא לא מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה ולא היה לי חום כאמור בשבוע באחרון
  • אני לא משתעל/ת
  • לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים 
  • יש ליידע את המורה את המורה על מצבך הבריאותי.
  • אם יש לך ספק בנוגע ליכולתך לתרגל בשל מצב בריאותי מסוים(כולל הריון) יש ליידע אותנו ולהיוועץ עם רופא
  • הנני מצהיר/ה בזאת כי האחריות למצבי הבריאותי היא שלי בלבד,אני מתחייב/ת לדווח לרופא מוסמך/ת על כל שינוי במצבי הבריאותי ולהיוועץ בנוגע להמשך השתתפותי בשיעורים.

* למעט בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת