ראשון
שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
07:00 עד 07:00
הרשם
Ashtanga Mysore
07:00 עד 10:30
למתחילים/ות למתקדמים/ות-ENG/HEB
הרשם
Pranayama
09:00 עד 09:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Hatha
09:15 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
break
Ashtanga
11:00 עד 12:30
כל הרמות - HEB
הרשם
קורס מורים

05/05 עד ה- 06/06

12:30 עד 18:00
הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
הרשם
break
Hatha
17:00 עד 18:15
כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
18:15 עד 19:45
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vijñāna
18:30 עד 20:00
כל הרמות - HEB
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
כל הרמות - ENG
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
שני
שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
07:00 עד 07:00
הרשם
Ashtanga
07:30 עד 08:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar
08:30 עד 10:00
למתרגלים שנה לפחות-
הרשם
Yin Yoga
09:00 עד 10:15
כל הרמות - ENG
הרשם
break
Ashtanga
11:00 עד 12:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
קורס מורים

05/05 עד ה- 06/06

12:30 עד 18:00
הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
הרשם
break
Hatha
17:00 עד 18:10
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Hatha Vinyasa
18:20 עד 19:50
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
18:30 עד 20:00
ממשיכים- HEB
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
כל הרמות - HEB
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
שלישי
שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
07:00 עד 07:00
הרשם
Ashtanga Mysore
07:00 עד 11:00
למתחילים/ות למתקדמים/ות - ENG/HEB
הרשם
Pranayama
09:00 עד 09:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Hatha
09:15 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
break
Ashtanga
11:00 עד 12:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
קורס מורים
05/05 עד ה- 06/06
12:30 עד 18:00
הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
הרשם
break
Hatha
17:00 עד 18:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
18:20 עד 19:50
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
18:30 עד 20:00
כל הרמות - ENG
הרשם
Ashtanga
20:10 עד 21:40
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
20:20 עד 21:45
כל הרמות - ENG
הרשם
רביעי
שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
07:00 עד 07:00
הרשם
Ashtanga Mysore
07:00 עד 11:00
למתחילים/ות למתקדמים/ות - ENG/HEB
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar
08:30 עד 10:00
למתרגלים שנה לפחות
הרשם
break
break
Ashtanga
11:00 עד 12:30
כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
קורס מורים
05/05 עד ה- 06/06
12:30 עד 18:00
הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
הרשם
break
Ashtanga
17:00 עד 18:30
כל הרמות - HEB
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar
18:30 עד 19:50
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
18:40 עד 20:05
כל הרמות - ENG
הרשם
Hatha
20:05 עד 21:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
חמישי
שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
07:00 עד 07:00
הרשם
Ashtanga
08:00 עד 09:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Pranayama
09:00 עד 09:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Hatha
09:15 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Basics of Yoga
09:45 עד 11:00
כל הרמות - ENG
הרשם
Ashtanga
11:00 עד 12:30
לכל הרמות- ENG/HEB
הרשם
קורס מורים
05/05 עד ה- 06/06
12:30 עד 17:45
הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
הרשם
break
Hatha Vinyasa
17:00 עד 18:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
18:15 עד 19:45
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
18:30 עד 20:00
ממשיכים- HEB
הרשם
Ashtanga
20:00 עד 21:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
20:10 עד 21:40
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
שישי
שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
07:00 עד 07:00
הרשם
Ashtanga Mysore
08:00 עד 11:00
כל הרמות - ENG
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar
09:00 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Hatha
10:45 עד 12:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
שעה ו-45 דק'
11:15 עד 13:00
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Iyengar
12:30 עד 14:00
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
13:20 עד 14:40
כל הרמות - ENG
הרשם
שבת
שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
07:00 עד 07:00
הרשם
Hatha
09:00 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga Mysore
09:30 עד 13:00
כל הרמות - ENG
הרשם
break
break
Ashtanga
10:45 עד 12:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa Flow
12:30 עד 14:00
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
break
break
break
Hatha
19:00 עד 20:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
19:30 עד 21:00
כל הרמות - ENG
הרשם
07:00

עם

שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
הרשם
07:00

Ashtanga Mysore עם רועי וייס

למתחילים/ות למתקדמים/ות-ENG/HEB
הרשם
09:00

Pranayama עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
09:15

Hatha עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
11:00

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות - HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אריקה רינטוביץ'

הקורס הבא ב-אוגוסט 2020

05/05 עד ה- 06/06

הרשם
17:00

Hatha עם סאני לנטרט

כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
18:15

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:30

Vijñāna עם ד"ר אסתי שחר

כל הרמות - HEB
הרשם
20:00

Vinyasa עם אנה תיק

כל הרמות - ENG
הרשם
20:15

Ashtanga עם אור צ'אפל

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
07:00

עם

שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
הרשם
07:30

Ashtanga עם לילך ויזל

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
08:30

Yoga Dharma -Iyengar עם ענת צחור

למתרגלים שנה לפחות-
הרשם
09:00

Yin Yoga עם נטלי בירנבאום

כל הרמות - ENG
הרשם
11:00

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אריקה רינטוביץ'

הקורס הבא ב-אוגוסט 2020

05/05 עד ה- 06/06

הרשם
17:00

Hatha עם ענת דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:20

Hatha Vinyasa עם יורם עידן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:30

Ashtanga עם שמעון ויצמן

ממשיכים- HEB
הרשם
20:00

Vinyasa עם אורית אשכנזי

כל הרמות - HEB
הרשם
20:15

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
07:00

עם

שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
הרשם
07:00

Ashtanga Mysore עם רועי וייס

למתחילים/ות למתקדמים/ות - ENG/HEB
הרשם
09:00

Pranayama עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
09:15

Hatha עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
11:00

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אריקה רינטוביץ'

הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
05/05 עד ה- 06/06
הרשם
17:00

Hatha עם נירית גורביץ'

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:20

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:30

Vinyasa עם אשלי שלקטה

כל הרמות - ENG
הרשם
20:10

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
20:20

Vinyasa עם נטלי בירנבאום

כל הרמות - ENG
הרשם
07:00

עם

שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
הרשם
07:00

Ashtanga Mysore עם רועי וייס

למתחילים/ות למתקדמים/ות - ENG/HEB
הרשם
08:30

Yoga Dharma -Iyengar עם ענת צחור

למתרגלים שנה לפחות
הרשם
11:00

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אריקה רינטוביץ'

הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
05/05 עד ה- 06/06
הרשם
17:00

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות - HEB
הרשם
18:30

Yoga Dharma -Iyengar עם קרן מרקוביץ

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:40

Vinyasa עם אשלי שלקטה

כל הרמות - ENG
הרשם
20:05

Hatha עם סאני לנטרט

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
20:15

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
07:00

עם

שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
הרשם
08:00

Ashtanga עם אור צ'אפל

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
09:00

Pranayama עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
09:15

Hatha עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
09:45

Basics of Yoga עם ג'יימי מרקס

כל הרמות - ENG
הרשם
11:00

Ashtanga עם אלון דוד

לכל הרמות- ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אריקה רינטוביץ'

הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
05/05 עד ה- 06/06
הרשם
17:00

Hatha Vinyasa עם ענת דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:15

Vinyasa עם סאני לנטרט

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:30

Ashtanga עם שמעון ויצמן

ממשיכים- HEB
הרשם
20:00

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
20:10

Vinyasa עם תותי ניניו

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
07:00

עם

שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
הרשם
08:00

Ashtanga Mysore עם ג'יימי מרקס

כל הרמות - ENG
הרשם
09:00

Yoga Dharma -Iyengar עם ענת צחור

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
10:45

Hatha עם ירדן סגל

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
11:15

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות - ENG/HEB
שעה ו-45 דק'
הרשם
12:30

Iyengar עם מורן רייך-פז

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
13:20

Vinyasa עם אמיליה מלייארוב

כל הרמות - ENG
הרשם
07:00

עם

שימו לב! לאור ההנחיות פעילות הסטודיו מופסקת
הרשם
09:00

Hatha עם תותי ניניו

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
09:30

Ashtanga Mysore עם ג'יימי מרקס

כל הרמות - ENG
הרשם
10:45

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
12:30

Vinyasa Flow עם יעל גינזבורג

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
19:00

Hatha עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
19:30

Vinyasa עם אנה תיק

כל הרמות - ENG
הרשם

רמות תרגול

מתחילים למתרגלים מתחילים,
ממשיכים/ות למתרגלים יוגה מעל שנה
כל הרמות למתרגלים חדשים שהיו לפחות בשני שיעורים, ולכולם

שיטות תרגול

Ashtanga
Ashtanga Mysore
Pranayama
Hatha
Hatha Vinyasa
Vinyasa
Vinyasa Flow
Yoga Dharma -Iyengar
Iyengar
Vijñāna
Basics of Yoga
קורס מורים
Yin Yoga

הרשמה

רצוי להגיע 5-10 דקות לפני תחילת השיעור ולהודיע על בואכם בקבלה.
 

*אור היוגה רשאים להחליף/לשנות/לבטל שיעורים ללא הודעה מוקדמת.

המערכת שלנו יכולה להשתנות. מומלץ להרשם לרשימת תפוצה כדי לקבל עדכונים וחדשות
X
הרשם
ההרשמה בוצעה