ראשון
Ashtanga Mysore
07:00 עד 10:30
למתחילים/ות למתקדמים/ות-ENG/HEB
הרשם
Hatha yoga
09:00 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
break
Ashtanga
11:00 עד 12:30
כל הרמות - HEB
הרשם
קורס מורים
30/7עד ה-30/8
12:30 עד 18:00
הרשם
קורס מורים

31/05 עד ה- 30/06

12:30 עד 18:00
הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
הרשם
break
Hatha
17:00 עד 18:15
כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
18:15 עד 19:45
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vijñāna
18:30 עד 20:00
כל הרמות - HEB
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
כל הרמות - ENG
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
שני
Ashtanga
07:30 עד 08:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar

השיעור בהפסקה

 

08:30 עד 10:00
הרשם
החל מה- 15/06
האטה יוגה
09:00 עד 10:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
11:00 עד 12:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
קורס מורים
30/7 עד ה- 30/8
12:30 עד 18:00
הרשם
קורס מורים

31/05 עד ה- 30/06

12:30 עד 18:00
הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
הרשם
break
Hatha
17:00 עד 18:10
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Hatha Vinyasa
18:20 עד 19:50
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
18:30 עד 20:00
ממשיכים- HEB
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
כל הרמות - HEB/eng
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
שלישי
Ashtanga Mysore
ללא מורה
08:00 עד 11:00
למתחילים/ות למתקדמים/ות - ENG/HEB
הרשם
Hatha yoga
09:00 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
break
Ashtanga
11:00 עד 12:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
קורס מורים
30/7 עד ה- 30/8
12:30 עד 18:00
הרשם
קורס מורים
31/05 עד ה- 30/06
12:30 עד 18:00
הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
הרשם
break
Hatha
17:00 עד 18:15
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
18:20 עד 19:50
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
18:30 עד 20:00
כל הרמות - ENG
הרשם
Ashtanga
20:10 עד 21:40
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
20:15 עד 21:40
כל הרמות - ENG
הרשם
רביעי
Ashtanga Mysore
07:00 עד 11:00
למתחילים/ות למתקדמים/ות - ENG/HEB
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar
השיעור בהפסקה
08:30 עד 10:00
למתרגלים שנה לפחות
הרשם
break
Ashtanga
11:00 עד 12:30
כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
קורס מורים
30/7 עד ה- 30/8
12:30 עד 18:00
הרשם
קורס מורים
31/05 עד ה- 30/06
12:30 עד 18:00
הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
הרשם
break
Ashtanga
17:00 עד 18:30
כל הרמות - HEB
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar
18:30 עד 19:50
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
18:40 עד 20:05
כל הרמות - ENG
הרשם
Hatha
20:05 עד 21:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
חמישי
Ashtanga Mysore
ללא מורה
07:30 עד 09:30
למתחילים/ות למתקדמים/ות - ENG/HEB
הרשם
Hatha yoga
09:00 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Basics of Yoga
09:45 עד 11:00
כל הרמות - ENG
הרשם
Ashtanga
11:00 עד 12:30
לכל הרמות- ENG/HEB
הרשם
קורס מורים
30/7 עד ה- 30/8
12:30 עד 18:00
הרשם
קורס מורים
31/05 עד ה- 30/06
12:30 עד 17:45
הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
הרשם
break
break
break
break
break
break
שישי
break
break
break
break
break
שבת
Hatha
09:00 עד 10:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Ashtanga Mysore
09:30 עד 13:00
כל הרמות - ENG
הרשם
break
Ashtanga
10:45 עד 12:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa Flow
12:30 עד 14:00
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
break
break
break
Hatha
19:00 עד 20:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Vinyasa
19:30 עד 21:00
כל הרמות - ENG
הרשם
07:00

Ashtanga Mysore עם רועי וייס

למתחילים/ות למתקדמים/ות-ENG/HEB
הרשם
09:00

Hatha yoga עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
11:00

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות - HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אשלי שלקטה

30/7עד ה-30/8
הרשם
12:30

קורס מורים עם אריקה רינטוביץ'

הקורס הבא ב-אוגוסט 2020

31/05 עד ה- 30/06

הרשם
17:00

Hatha עם סאני לנטרט

כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
18:15

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:30

Vijñāna עם ד"ר אסתי שחר

כל הרמות - HEB
הרשם
20:00

Vinyasa עם אנה תיק

כל הרמות - ENG
הרשם
20:15

Ashtanga עם אור צ'אפל

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
07:30

Ashtanga עם לילך ויזל

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
08:30

Yoga Dharma -Iyengar עם ענת צחור

השיעור בהפסקה

 

הרשם
09:00

החל מה- 15/06 עם ענת דוד

כל הרמות - ENG/HEB
האטה יוגה
הרשם
11:00

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אשלי שלקטה

30/7 עד ה- 30/8
הרשם
12:30

קורס מורים עם אריקה רינטוביץ'

הקורס הבא ב-אוגוסט 2020

31/05 עד ה- 30/06

הרשם
17:00

Hatha עם ענת דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:20

Hatha Vinyasa עם יורם עידן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:30

Ashtanga עם שמעון ויצמן

ממשיכים- HEB
הרשם
20:00

Vinyasa עם ברכה אוואט

כל הרמות - HEB/eng
הרשם
20:15

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
08:00

Ashtanga Mysore עם

למתחילים/ות למתקדמים/ות - ENG/HEB
ללא מורה
הרשם
09:00

Hatha yoga עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
11:00

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אשלי שלקטה

30/7 עד ה- 30/8
הרשם
12:30

קורס מורים עם אריקה רינטוביץ'

הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
31/05 עד ה- 30/06
הרשם
17:00

Hatha עם תותי ניניו

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
18:20

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:30

Vinyasa עם ירדן סגל

כל הרמות - ENG
הרשם
20:10

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
20:15

Vinyasa עם נטלי בירנבאום

כל הרמות - ENG
הרשם
07:00

Ashtanga Mysore עם רועי וייס

למתחילים/ות למתקדמים/ות - ENG/HEB
הרשם
08:30

Yoga Dharma -Iyengar עם ענת צחור

למתרגלים שנה לפחות
השיעור בהפסקה
הרשם
11:00

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות- ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אשלי שלקטה

30/7 עד ה- 30/8
הרשם
12:30

קורס מורים עם אריקה רינטוביץ'

הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
31/05 עד ה- 30/06
הרשם
17:00

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות - HEB
הרשם
18:30

Yoga Dharma -Iyengar עם קרן מרקוביץ

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
18:40

Vinyasa עם אשלי שלקטה

כל הרמות - ENG
הרשם
20:05

Hatha עם סאני לנטרט

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
20:15

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
07:30

Ashtanga Mysore עם

למתחילים/ות למתקדמים/ות - ENG/HEB
ללא מורה
הרשם
09:00

Hatha yoga עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
09:45

Basics of Yoga עם ג'יימי מרקס

כל הרמות - ENG
הרשם
11:00

Ashtanga עם אלון דוד

לכל הרמות- ENG/HEB
הרשם
12:30

קורס מורים עם אשלי שלקטה

30/7 עד ה- 30/8
הרשם
12:30

קורס מורים עם אריקה רינטוביץ'

הקורס הבא ב-אוגוסט 2020
31/05 עד ה- 30/06
הרשם
09:00

Hatha עם תותי ניניו

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
09:30

Ashtanga Mysore עם ג'יימי מרקס

כל הרמות - ENG
הרשם
10:45

Ashtanga עם אלון דוד

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
12:30

Vinyasa Flow עם יעל גינזבורג

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
19:00

Hatha עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
19:30

Vinyasa עם אנה תיק

כל הרמות - ENG
הרשם

רמות תרגול

מתחילים למתרגלים מתחילים,
ממשיכים/ות למתרגלים יוגה מעל שנה
כל הרמות למתרגלים חדשים שהיו לפחות בשני שיעורים, ולכולם

שיטות תרגול

Ashtanga
Ashtanga Mysore
Pranayama
Hatha
Hatha Vinyasa
Vinyasa
Vinyasa Flow
Yoga Dharma -Iyengar
Iyengar
Vijñāna
Basics of Yoga
קורס מורים
Yin Yoga

הרשמה

ניתן להירשם לשיעור 24 שעות לפני תחילת השיעור ועד ל-3 שעות לפני תחילתו

יש להגיע 5 דק' לפני השיעור

מנויי פריפיט- יש לבצע כניסה באפליקציה מיד לאחר ההרשמה באתר שלנו

המערכת שלנו יכולה להשתנות. מומלץ להרשם לרשימת תפוצה כדי לקבל עדכונים וחדשות
X
הרשם
ההרשמה בוצעה
X
  • חום גופי הוא לא מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה ולא היה לי חום כאמור בשבוע באחרון
  • אני לא משתעלת
  • לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים 

* למעט בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת