ראשון
Ashtanga Mysore

מתאים גם למתחילים

07:00 עד 10:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
Hatha yoga
09:00 עד 10:15
החלפה:פטרה פורר
הרשם
Ashtanga
10:30 עד 12:00
כל הרמות - HEB
הרשם
break
break
break
Hatha yoga
17:00 עד 18:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
18:25 עד 19:50
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
rocket yoga
18:45 עד 20:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:40
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
שני
Ashtanga
08:00 עד 09:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Hatha yoga
09:00 עד 10:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
Mindfulness Meditation
09:10 עד 09:50
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga Mysore

מתחילים ולמתקדמים

10:00 עד 12:00
החלפה:נועה זיו
הרשם
break
break
break
Hatha Vinyasa
18:20 עד 19:50
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
18:30 עד 20:00
ממשיכים - HEB
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
שלישי
08:00 עד 09:00
השיעור בהפסקה
הרשם
Hatha yoga
09:00 עד 10:15
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga Mysore
09:10 עד 10:20
תרגול עצמי ללא מורה
הרשם
Ashtanga
10:30 עד 12:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
קורס מורים

מתחיל ב- 27 לדצמבר 2022

12:30 עד 18:00
הרשם
break
break
Ashtanga
18:20 עד 19:50
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Vinyasa
18:30 עד 19:50
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:15
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
20:10 עד 21:30
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
break
רביעי
Ashtanga Mysore

מתאים גם למתחילים

07:00 עד 10:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
Hatha yoga
09:00 עד 10:15
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
10:30 עד 11:50
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
break
break
Ashtanga
17:00 עד 18:30
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Vinyasa
18:30 עד 19:45
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
rocket yoga
18:50 עד 20:05
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
אין שיעור היום-חד פעמי
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
חמישי
Ashtanga
08:00 עד 09:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga Mysore
09:15 עד 10:15
תרגול עצמי ללא מורה
הרשם
Hatha yoga
09:15 עד 10:15
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Ashtanga
10:30 עד 12:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
break
Mindfulness Meditation
17:40 עד 18:25
השיעור בהפסקה
הרשם
Ashtanga
18:30 עד 20:00
כל הרמות - HEB
הרשם
Vinyasa
18:40 עד 20:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
break
שישי
Ashtanga Mysore
08:30 עד 11:00
החלפה:נועה זיו
הרשם
Hatha Vinyasa
09:00 עד 10:15
כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
קורס מורים
10:30 עד 16:00
קורס מורים ימי שישי
הרשם
break
Ashtanga
11:15 עד 12:45
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Vinyasa
13:00 עד 14:15
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
שבת
break
break
Ashtanga Mysore
09:45 עד 12:15
החלפה:נועה זיו
הרשם
Ashtanga
10:45 עד 12:15
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
Vinyasa
12:30 עד 14:00
כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
break
break
break
break
break
break
07:00
עד
10:00

Ashtanga Mysore עם רועי וייס

כל הרמות - HEB/ENG

מתאים גם למתחילים

הרשם
09:00
עד
10:15

Hatha yoga עם שי בקלש-מן

החלפה:פטרה פורר
הרשם
10:30
עד
12:00

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות - HEB
הרשם
17:00
עד
18:00

Hatha yoga עם קייסי גרנובסקי

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
18:25
עד
19:50

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
18:45
עד
20:00

rocket yoga עם מאיה ברגמן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
20:00
עד
21:30

Vinyasa עם ליבת כהן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
20:15
עד
21:40

Ashtanga עם נועה זיו

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
08:00
עד
09:00

Ashtanga עם לילך ויזל

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
09:00
עד
10:15

Hatha yoga עם שי בקלש-מן

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
09:10
עד
09:50

Mindfulness Meditation עם פיני כהן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
10:00
עד
12:00

Ashtanga Mysore עם ג'יימי מרקס

החלפה:נועה זיו

מתחילים ולמתקדמים

הרשם
18:20
עד
19:50

Hatha Vinyasa עם יורם עידן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
18:30
עד
20:00

Ashtanga עם שמעון ויצמן

ממשיכים - HEB
הרשם
20:00
עד
21:30

Vinyasa עם ענבר בוכבינדר

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
20:15
עד
21:45

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
08:00
עד
09:00

עם

השיעור בהפסקה
הרשם
09:00
עד
10:15

Hatha yoga עם שי בקלש-מן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
09:10
עד
10:20

Ashtanga Mysore עם

תרגול עצמי ללא מורה
הרשם
10:30
עד
12:00

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
12:30
עד
18:00

קורס מורים עם יורם עידן

מתחיל ב- 27 לדצמבר 2022

הרשם
18:20
עד
19:50

Ashtanga עם נועה זיו

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
18:30
עד
19:50

Vinyasa עם שחר שפיגלמן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
20:00
עד
21:15

Vinyasa עם נעמי אשר

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
20:10
עד
21:30

Ashtanga עם איה באך

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
07:00
עד
10:00

Ashtanga Mysore עם רועי וייס

כל הרמות - HEB/ENG

מתאים גם למתחילים

הרשם
09:00
עד
10:15

Hatha yoga עם שי בקלש-מן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
10:30
עד
11:50

Ashtanga עם תמר רביב

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
17:00
עד
18:30

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
18:30
עד
19:45

Vinyasa עם אפי גוטרמן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
18:50
עד
20:05

rocket yoga עם מאיה ברגמן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
20:00
עד
21:30

Vinyasa עם יובל ריקון

אין שיעור היום-חד פעמי
הרשם
20:15
עד
21:45

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
08:00
עד
09:00

Ashtanga עם לילך ויזל

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
09:15
עד
10:15

Ashtanga Mysore עם

תרגול עצמי ללא מורה
הרשם
09:15
עד
10:15

Hatha yoga עם קייסי גרנובסקי

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
10:30
עד
16:30

קורס מורים עם יורם עידן

הרשם
10:30
עד
12:00

Ashtanga עם ג'יימי מרקס

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
17:40
עד
18:25

Mindfulness Meditation עם אוהד חן

השיעור בהפסקה
הרשם
18:30
עד
20:00

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות - HEB
הרשם
18:40
עד
20:00

Vinyasa עם ליבת כהן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
08:30
עד
11:00

Ashtanga Mysore עם ג'יימי מרקס

החלפה:נועה זיו
הרשם
09:00
עד
10:15

Hatha Vinyasa עם קייסי גרנובסקי

כל הרמות - ENG/HEB
הרשם
10:30
עד
16:00

קורס מורים עם רועי וייס

קורס מורים ימי שישי
הרשם
11:15
עד
12:45

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
13:00
עד
14:15

Vinyasa עם קייסי גרנובסקי

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
09:45
עד
12:15

Ashtanga Mysore עם ג'יימי מרקס

החלפה:נועה זיו
הרשם
10:45
עד
12:15

Ashtanga עם מורן עזרא

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם
12:30
עד
14:00

Vinyasa עם ענבר בוכבינדר

כל הרמות - HEB/ENG
הרשם

רמות תרגול

מתחילים למתרגלים מתחילים,
ממשיכים/ות למתרגלים יוגה מעל חצי שנה
כל הרמות למתרגלים חדשים ולכל הרמות

שיטות תרגול

Ashtanga
Ashtanga Mysore
Pranayama
Hatha yoga
Hatha Vinyasa
Vinyasa
Vinyasa Flow
Yoga Dharma
Iyengar
Vijñāna
שיעור העמקה
קורס מורים
Yin Yoga
Power Vinyasa
Mindfulness Meditation
פילוסופיה של היוגה
Ashtanga vinyasa yoga
rocket yoga
pilates
Ashtanga for BEGINNERS
yoga therapy

הרשמה

ניתן להירשם עד שעה  לפני תחילת השיעור.

יש להגיע 5 דק' לפני השיעור- נרשמת ולא הגעת ולא הודעת בזמן? תחוייב/י ב-60 שח עבור שמירת המקום.

מנויי פריפיט- יש לבצע כניסה באפליקציה מיד לאחר ההרשמה באתר שלנו

לא ניתן לבטל את ההרשמה פחות מ-3 שעות לפני תחילת השיעור.כן ניתן להחליף לשיעור אחר באותו היום על בסיס מקום פנוי.

המערכת שלנו יכולה להשתנות. מומלץ להרשם לרשימת תפוצה כדי לקבל עדכונים וחדשות
X
הרשם
הוסף לקלנדר
ההרשמה בוצעה
X

 

  • אני מרגיש טוב לא משתעל או מתעטש או מצונן.
  • יש ליידע את המורה את המורה על מצבך הבריאותי.
  • אם יש לך ספק בנוגע ליכולתך לתרגל בשל מצב בריאותי מסוים(כולל הריון) יש ליידע אותנו ולהיוועץ עם רופא
  • הנני מצהיר/ה בזאת כי האחריות למצבי הבריאותי היא שלי בלבד,אני מתחייב/ת לדווח לרופא מוסמך/ת על כל שינוי במצבי הבריאותי ולהיוועץ בנוגע להמשך השתתפותי בשיעורים.
  • נא להקשיב להוראות המורה ולעקוב אחריהן.
  • יש לנשום באריכות לאורך השיעור,
  • יש לתרגל בעדינות תוך הבנת יכולת גופך ומבלי לבצע תנוחות שמכאיבות לך.
  • הנני מאשר/ת קבלת מיילים מאור היוגה וידוע לי שבכל שלב אוכל לבצע הסרה מרשימת התפוצה.

* למעט בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת